Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Ngoại Ngữ năm 2011

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
HĐTS LỚP 10 CHUYÊN NGOẠI NGỮ 2011
Số : 541 /TS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2011

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN LỚP 10 THPT CHUYÊN 2011
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQG HÀ NỘI
TT
Ngành học
Khối thi
Điểm trúng tuyển
1
Tiếng Anh
701
D1
32.0
2
Tiếng Nga
702
D1
30.0
D2
3
Tiếng Pháp
703
D1
30.0
D3
4
Tiếng Trung
704
D1
30.0
5
Tiếng Đức
705
D1
30.0
6
Tiếng Nhật
706
D1
32.0
D6
Điều kiện xét tuyển vào các lớp chuyên:
Không có bài thi nào có điểm dưới 4,0; điểm thi môn chuyên phải đạt từ 6,0 trở lên
(theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2008)
Thí sinh trúng tuyển nhận trực tiếp Giấy triệu tập trong các ngày 30/6,
01-02/7/2011
 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng trường THPT Chuyên ngoại ngữ - ĐHNN-ĐHQGHN.
Ngày làm thủ tục nhập học: ngày 11-12/7/2011 tại Trường THPT chuyên ngoại ngữ (trong giờ hành chính). Thí sinh trúng tuyển nếu được cộng điểm thưởng phải xuất trình bản chính chứng nhận đạt giải khi nhập học.
Từ ngày 4-5/7/2011 Hội đồng tuyển sinh sẽ gửi Giấy triệu tập theo đường Bưu điện.
Nhận đơn phúc khảo: Từ 8h00 ngày 29/6/2011 đến hết 16h30 ngày 13/7/2011 tại Văn phòng trường THPT Chuyên ngoại ngữ - ĐHNN-ĐHQGHN.
Công bố kết quả phúc khảo ngày 22/7/2011 tại Website: http://www.ulis.vnu.edu.vn
 Nơi nhận :
- ĐHQG HN (B/c);
- Lưu HCTH, ĐT.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
(Đã ký)
TS. Đỗ Tuấn Minh
Tags: , , , ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn

Điểm thi vào lớp 10 năm 2012 Điểm thi lớp 10 năm 2012
10 10 668 Designed by